2018-2021

Early Fall, 2018 (by Hung-Wen (Ben) Liu)

The Clock Knot, University of Texas at Austin

Members Shao-An Wang, Richiro Ushimaru, Yu-Chen Yu, Ronald Besandre, Zhang Chen, Jiawei Zhang, Wen-Ling Lin, Daan Ren, Yu-Hsuan Lee, Po-Hsun Fan, Joseph L Franklin
New Members: Wei He, Ziyang Zheng, Houyuan Zhao
Post Doc: Yujie Geng
Research Associates: Yung-nan Liu, Mark Ruszczycky
Undergrad: Geovanny A Zarceno
Graduated: Jung-Kuei Chen (Ph.D.), Aoshu Zhong (Ph.D.)