1998-2001

1998

1998

Northrop Mall, Minneapolis Campus, University of Minnesota

Members: Guatam Agnihotri, Huawei (Raymond) Chen, Tina Hallis, David Johnson, Pinghua Liu, Erich Molitor, Lishan Zhao
New Members: Noelle Beyer, Svetlana Borisova
Post Doc: Cheng-wei (Tom) Cheng, Xuemei He Chen, Lev Lis, Rongqiang Liu, Kazou Murakami, Siuman (Eliza) Yeung, Qibo Zhang, Zongbao (Kent) Zhao
Undergrad: Nancy Fleicher, Emily Green, Aaron Olson
Graduated: Zhihong Guo (Ph.D.), Srikanth Dakoji (Ph.D.), Wensheng Du (Ph.D.)
Lando Fellow: Jerimiah Powers

1999

1999

Northrop Mall, Minneapolis Campus, University of Minnesota

Members: Guatam Agnihotri, Noelle Beyer, Svetlana Borisova, Huawei (Raymond) Chen, Tina Hallis, Pinghua Liu, Erich Molitor, Lishan Zhao
New Members: Lin Hong, Feng Yan, Beth Paschal
Post Doc: Cheng-wei (Tom) Cheng, Xuemei He Chen, Keisuke Kato, Lev Lis, Rongqiang Liu, Kazou Murakami, Hiroshi Yamase, Siuman (Eliza) Yeung, Qibo Zhang, Zongbao (Kent) Zhao
Undergrad: Fiona Chan, Emily Green, Marietta Lindskov
Graduated: Huawei Chen (Ph.D.), David Johnson (Ph.D.)
UROP Student: Holly Baron

2000

Summer, 2000

Smith Hall, Department of Chemistry, University of Minnesota

Members: Noelle Beyer, Svetlana Borisova, Srikanth Dakoji, Lin Hong, Pinghua Liu, Erich Molitor, Beth Paschal, Feng Yan
New Members: Jenefer Alam, William Kettleman, Abdul Waheed
Post Doc: Xuemei He, Keisuke Kato, Lev Lis, Shinji Nagumo, Hiroshi Yamase, Qibo Zhang, Zongbao (Kent) Zhao
Undergrad: None
Graduated: Guatam Agnihotri (Ph.D.), Tina Hallis (Ph.D.), Erich Molitor (Ph.D.), Lishan Zhao (Ph.D.)
UROP Student: Matthew Nechrebecki, Holly Baron

2001

Thanksgiving Day, 2001

Ben Liu’s House, Austin, Texas

Members: Jenefer Alam, Noelle Beyer, Svetlana Borisova, Lin Hong, William Kettleman, Erich Molitor, Beth Paschal, Abdul Waheed, Feng Yan
New Members: Vidusha Devasthali, Peng Gao, Charles Mclancon III, Wei-Luen Yu
Post Doc: Xuemei He, Duen-Ren Hou, Zhi-Shu Huang, Shinji Nagumo, Alex Wong, Hiroshi Yamase, Zongbao (Kent) Zhao, Hua Zhang
Undergrad: None
Graduated: Pinghua Liu (Ph.D.)